nimed@nimed.ee | mtü eesti isikulooline indeks

EILI korraldab ühisloomena andmesisestust

EILI pakub nüüdsest võimalust kasutajatel sisestada ühisloome ehk nn crowdsourcing’u korras andmeid. Indekseerimisele tulevad digipiltidelt või paberkujul materjalidest isikuandmed (vähemalt isiku ees- ja perekonnanimi). Kuna indekseeritavad allikad on enamasti käsikirjalised, ei ole võimalik teha tekstituvastust. Selline vabatahtlik töö aitab indekseerida Eesti rikkalikku isikuandmestikku, mis praegusel hetkel on saadaval vaid piltidena ning millest andmete leidmine on seetõttu vaevaline – indekseeritud kujul aga oluliselt hõlpsam.

Ühisloomes võivad osaleda kõik soovijad. Selleks on vaja vaid hoolikust, püsivust ning EILI kasutajakontot. Avalduse saab täita siinsamas lehe paremas servas. Peale vormi täitmist võtame teiega ühendust ning määrame allika, st saadame selle kas digipiltidena või anname Saaga viite. Koos allikaga saate kaasa juhendi, mida ja kuidas on vaja just sellest allikast indekseerida. Teine võimalus allika saamiseks on see endale ise leida – lähtuvalt enda huvidest võite nt Saagast pakkuda end mõnd säilikut indekseerima. Indekseeritavad allikad võivad olla näiteks kirikuraamatud, vallaliikmete nimekirjad, hingeloendid, vallakohtute protokollid vmt. Sellised soovid palume kirjutada avalduse märkuste väljale.

Ühisloodud andmete eest on võimalik saada vastutasuks EILI punkte. Punktide summa arvutame iga allika kohta eraldi keskmise sisestuskiiruse ja töö kvaliteedi alusel (palju järelkontrolli nõudva töö puhul on punktide summa väiksem). Samuti on punktide teenimine pöördvõrdeline sisestatud kirjete arvule: mida suurema koguse sisestatud andmeid korraga üle annate, seda rohkem saate iga kirje eest punkte.

Sisestatud andmete punktideks vahetamine sobib neile, kes tahavad EILI andmebaase oma isikliku uurimistöö tarbeks kasutada, kuid ei soovi punkte osta. Teine võimalus on sisestada andmeid punkte saamata, sellisel juhul paneme ka meie need andmed omalt poolt EILI andmebaasi kõigile tasuta kasutamiseks ülesse. Selline variant on neile, kes soovivad indekseerimisele kaasa aidata või sisustada oma aega üldkasuliku tööga. Tasuta antud andmete puhul palume aga panna erilist tähelepanu üleantavate andmete kvaliteedile, et nendega oleks hiljem võimalikult vähe korrastustööd.

Andmete punktide eest sisestamisel on tingimus, et andmed annate meile pärast valmimist üle ning ei kasuta neid muuks, kui ainult oma tarbeks (nt pole lubatud avalik levitamine interneti kaudu). Sisestatud andmed jäävad aga loomulikult sisestajale endale meie andmebaasis tasuta näha.

Andmete sisestuseks soovitame Google Docs-i Spreadsheet-i, sest sellisel juhul on meil võimalik jagada teiega välja internetis asuv tabel andmete sisestamiseks ning selle abil teid ka vajadusel juhendada ja sisestatut kohe üle vaadata. Peale Google Docs-i võib kasutada ka teisi tabelarvutusprogramme nagu MS Excel, LibreOffice-i või OpenOffice-i Calc, Apple Numbers vms.

Vt sisestamise üldisi näpunäiteid.

Avaldus ühisloomes osalemiseks
NB! Enne täitmist logige sisse
Saada

Uutele ühisloomes osalejatele soovitame eelkõige üle-eestilisi allikaid nagu eesnimede muutmised Riigi Teataja Lisades ning surmaaktide registrid – nende olemasolu indekseeritud kujul on kasulikum suuremale publikule, kui kohaliku tähtsusega allikatel.

Praegu on ühisloomes järgmised allikad:

nimed@nimed.ee | tel: +372 5288329, +372 7420882 | Tiigi 10-51, 51003 Tartu