nimed@nimed.ee | mtü eesti isikulooline indeks

Nimeregistrid

Mine tähestiku järgi: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ö
 • 1940. aasta sotsialistlik revolutsioon Eestis : dokumente ja materjale
 • 40 aastat Eesti Looduskaitse Seltsi
 • Adamson, Andres. Hertsog Magnus 1540-1583 : tema elu ja aeg. Tallinn, 2005
 • Adson, Artur. Neli veskit; Väikelinna moosekant; Ise idas – silmad läänes. Tallinn, 2010
 • Ahelik, Salme. Arstiabist ja sotsiaalkindlustusest kodanlikus Eestis. Tallinn, 1964
 • Ahelik, Salme. Tallinna Ühine Haigekassa (1917-1940). Tallinn, 1977
 • Ajaloolise tõe otsinguil. II, Suur kunst metodoloogia : 7. detsembril 1999 Tallinnas toimunud konverentsi "Eesti lähiajaloo metodoloogilisi probleeme" materjalid
 • Aksel Kipper : personaalnimestik. Tallinn, 1981
 • Alekõrs, Richard. Jakob Tamm : ühe inimese elu ja töö lugu. Tallinn, 1978
 • Alliksaar, Artur. Mälestustes. Tartu, 2007
 • Alttoa, Villem. August Kitzberg. Tallinn, 1960
 • Alttoa, Villem. Eduard Vilde elu ja looming. Tartu, 1935
 • Ambur, Paul. Arkadio Laigo eksliibristest. Tallinn, 1965
 • Andresen, Lembit. Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu. 1, Eellugu ja algus kuni Põhjasõjani. Tallinn, 1997
 • Andresen, Lembit. Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu. III, Koolireformid ja venestamine (1803-1918). Tallinn, 2002
 • Andresen, Lembit. Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu. IV, Iseseisvusaeg 1918-1940. Tallinn, 2007
 • Andresen, Lembit. Eesti rahvakoolid 19. sajandil kuni 1880-ndate aastate koolireformini. Tallinn, 1974
 • Andresen, Nigol. August Bachman ja Hommikteater. Tallinn, 1966
 • Andresen, Nigol. Friedebert Tuglas : [lühimonograafia]. Tallinn, 1968
 • Andresen, Nigol. Hilda Gleser. Tallinn, 1971
 • Andresen, Nigol. Paul Kuusberg. Tallinn, 1976
 • Andrusson, Uno. Poliitilises politseis ja rahvuslikus vastupanuliikumises. Tallinn, 2006
 • Angelus, Oskar. Tuhande valitseja maa : mälestusi Saksa okupatsiooni ajast 1941-1944. Tallinn, 1995
 • Annist, August. Elu ja luule : artikleid ja mälestusi. Koostanud ja eessõna: H. Puhvel. Tallinn, 1987
 • Ant, Jüri. Eesti 1920 : iseseisvuse esimene rahuaasta. Tallinn, 1990
 • Antik, Richard. Raamatu valgusel : Richard Antik 100 : artikleid ja bibliograafia aastatest 1921-2001. Koostanud Merike Kiipus ja Piret Noorhani. Tartu, 2001
 • Arder, Arpad. Kus on Arpadi kuningas? : elu eesmärgi otsingud. Tallinn, 1992
 • Arjakas, Küllo. Konstantin Konik : unustatud suurmees. Tallinn, 2008
 • Arnold Veimer : personaalnimestik. Tallinn, 1981
 • Arold, Mart. Märtsivapustused : avaldamata arhiividokumente aastaist 1949 ja 1950. Koostanud Mart Arold.. Tartu, 1995
 • Artur Vassar : personaalnimestik. Tallinn, 1987
 • Aruanne Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna agentuur- ja operatiivtöö tulemuste kohta 1958. aastal ; Aruanne Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakonna agentuur- ja operatiivtöö tulemuste kohta 1958. aastal
 • Aruanne Eesti NSV MN juures asuva RJK 2. osakonna agentuur- ja operatiivtöö kohta 1956. aastal. Aruanne Eesti NSV MN juures asuva RJK 4. osakonna agentuur- ja operatiivtöö kohta 1956. aastal. Tallinn, 2000
 • Aruanne Eesti NSV MN juures asuva RJK 2. osakonna agentuur- ja operatiivtöö kohta 1957. aastal. Aruanne Eesti NSV MN juures asuva RJK 4. osakonna agentuur- ja operatiivtöö kohta 1957. aastal. Tallinn, 2002
 • Aruanne ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee 2. vastuluureosakonna tööst 1955. aastal. Tallinn, 1998
 • Aruanne ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee 2. vastuluureosakonna tööst ajavahemikul 1.IV 1954 - 1.IV 1955. Tallinn, 1997
 • Arumäe, August. Hiiobi Õnnistus. Tallinn, 2005
 • Arumäe, Heino. Kas vandenõu või revolutsioon, vabadus- või kodusõda? : 1917-1920 : historiograafilisi märkmeid. Tallinn, 1987
 • Aspel, Aleksander. Kirjad Pariisist. Tartu, 2000
 • Ast Rumor, Karl. Aegade sadestus. I, Noorusmaa: olusid, iseloomustusi, hinnanguid; Aegade sadestus. II, Punane ja must: olusid, iseloomustusi, hinnanguid. Tallinn, 2010
 • Ast, Karl. Lääs-Ida-Lääs : maailma lõpus. II. Tartu, 2008
 • Ast, Karl. Maailma lõpus. [I]. Tartu, 2007
 • Aulik, Erika. Viru tänav ja teised. Tallinn, 2004
 • Baaside lepingust anneksioonini. Dokumente ja materjale
 • Baltischen Ahnen- und Stammtafeln nr 52 (2010) nimeregister
 • Bellegarde, Aleksei. Minu mälestused Eestimaa kubernerina. Tallinn, 2010
 • Bergson, Henri. Aine ja mälu. Tartu, 2007
 • Bergson, Henri. Essee teadvuse vahetutest andmetest. Tartu, 2006
 • Bergson, Henri. Loov evolutsioon. Tartu, 2005
 • Bernstein, Boris. Vana kaev. Tartu, 2009
 • Betti Alver: personaalnimestik. Tallinn, 1981
 • Brunstermann, Friedrich. Die Geschichte der Kleinen oder St. Johannis-Gilde in Wort und Bild. Riga, 1902
 • C. R. Jakobsoni Sakala ja Eesti ajakirjanduse teed. Tallinn, 1979
 • Cassiopeia : kirju kolmnurgast Vorkuta-Eesti-Krasnojarski krai. Koostanud Andres Tarand. Tallinn, 1992
 • Csorba, Csaba. Ungari ajalugu sõnas ja pildis. Tartu, 2005
 • Deleuze, Gilles. Bergsonism. Tartu, 2008
 • Dellingshausen, Eduard von. Kodumaa teenistuses. Tallinn, 2011
 • Dido, Andres. Ajaloo kasust. Tartu, 2006
 • Dimitri Kaljo : personaalnimestik. Tallinn, 1998
 • Duvin, Arved. Lugusid raudteedest Eestimaal. Valga, 2007
 • Duvin, Arved. Teise maailmasõja aegadel Valgamaal. Võru, 2008
 • Edgar Valter : kirjandusnimestik
 • Eduard Päll : personaalnimestik . Tallinn, 1980
 • Eelmäe, August. Lüürilist ja proosalist. Tallinn, 1981
 • Eerik Kumari : personaalnimestik. Tallinn, 1985
 • Eesti aadress-raamat 1938-1939. Tallinn, 1938
 • Eesti ajalugu. IV, Põhjasõjast pärisorjuse kaotamiseni. Tartu, 2003
 • Eesti avalikud tegelased. Tartu, 1932
 • Eesti biograafiline leksikon. Tartu, 1926-1929
 • Eesti geoloogia : bibliograafia 1981-1990
 • Eesti heliloojad ja muusikateadlased : biograafiline leksikon
 • Eesti jazzi giid. Tallinn, 1997
 • Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi teaduskoosseisu biobibliograafia 1947-1990
 • Eesti majanduse biograafiline leksikon 1951-2000. Tallinn, 2003
 • Eesti majanduselu leksikon. Pärnu, 1939
 • Eesti majandustegelased. Tallinn, 1938
 • Eesti matkabiograafiline leksikon
 • Eesti NSV põllumajanduse kollektiviseerimine : dokumentide ja materjalide kogumik
 • Eesti NSV sotsialistliku töö kangelased. Tallinn, 1979
 • Eesti proletariaadi relvastatud ülestõus 1. detsembril 1924 : dokumente ja materjale
 • Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas 1941-1945. 2. [köide, Eesti rahvas võitluses Nõukogudemaa täieliku vabastamise ja sõja võiduka lõpuleviimise eest aastail 1944-1945]
 • Eesti riigi-, avaliku- ja kultuurielu tegelased 1918-1938. I. Tallinn, 1939
 • Eesti saarte sotsiaalolustik ja tegelased. Tartu, 1938
 • Eesti sensitiivide töömailt. Tallinn, 1997
 • Eesti spordibiograafiline leksikon : Virumaa : 1939. Narva, 1939
 • Eesti talundid : Võrumaa. Tartu, 1940
 • Eesti tehnikaartiklid 1936-1940 : bibliograafia
 • Eesti tuletõrje leksikon. Tallinn, 1940
 • Einasto, Jaan. Tumeda aine lugu. Tartu, 2006
 • Els Vaarman : mälestusteos. Stockholm, 1976
 • Elujõud : lood elust enesest
 • Elukutse - riigikukutaja. Tallinn, 1963
 • Epp Kaidu kaasaegsete mälestustes. Tallinn, 1982
 • Esitis ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeolekukomitee 4. osakonna töö tulemuste kohta ajavahemikul 1. IV 1954 - 1. IV 1955. Aruanne Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva RJK 4. osakonna agentuur- ja operatiivtöö kohta 1955. aastal. Tallinn, 1999
 • Estonia 1940-1945. Tallinn, 2006
 • Folia Baeriana II. Tartu, 1976
 • Grabbi, Hellar. Eestlaste maa. Tartu, 2004
 • Grabbi, Hellar. Vabariigi laps. Tartu, 2008
 • Grünthal, Ivar. Müütide maagia. Tartu, 2001
 • Gustav, Carl Jung. Psühholoogilised tüübid. Tartu, 2005
 • Haan, Kalju. Karl Menning ja teater "Vanemuine". Tallinn, 1987
 • Haava, Anna. Mälestusi Laanekivi Manni lapsepõlvest. Tallinn, 2010
 • Haberman, Harald. Tagasivaatamisi. Tallinn, 1988
 • Halliste kihelkond. Koostanud Enno Piir. (Sakalamaa ei unusta, 1). Viljandi, 1991
 • Harald Haberman : personaalnimestik. Tallinn, 1981
 • Harald Keres : personaalnimestik. Tallinn, 1986
 • Heino Eller : personaalnimestik. Tallinn, 1987
 • Hellat, Toomas. Luuraja aruanne KGB-le : meenutusi aastatest 1920-1956 . Tallinn, 2006
 • Helme kihelkond. Koostanud Enno Piir. (Sakalamaa ei unusta, 12). Viljandi, 1997
 • Hiiemaa, Karin. Südame kutsel : eesti misjonärid Aafrikas . Tallinn, 2000
 • Hiiemäe, Mall. Sõnajalg jaaniööl. Tartu, 2007
 • Hindrey, Karl August. Minu elukroonika I-III; Murrang: Eluloolised leheküljed; Tõnissoni juures: (Elukroonika V). Tallinn, 2010
 • Hinnom, Arnold. Suur heitlus: Mälestusi rahvusväeosade ajast ja Vabadussõjast. Tallinn, 2010
 • Hion, Ene. Pilte kultuuriloo taustal : kõnelusi Helene Johaniga. Tallinn, 1990
 • Hollander, Bernhard. Bibliographie der baltischen Heimatkunde : ein Wegweiser für den heimatkundlichen Unterricht in Lettland und Estland. Riia, 1924
 • Hurt, Jakob. Looja ees. Tartu, 2005
 • Ipsberg, Karl. Ühe sirge mehe elukäik. Tallinn, 2010
 • Ivask, Ivar. Tähtede tähendust tunda. Tartu, 2003
 • Jaakson, Ernst. Eestile. Tallinn, 2011
 • Jaan Koort 1883-1935. Tartu, 1984
 • Jaan Kross : personaalnimestik. Tallinn, 1982
 • Jakob Hurda ja Jaan Adamsoni kirjavahetus. Tallinn, 1989
 • Jans, Johan. Mälestusi ja vaatlusi. Tartu, 2008
 • Jansen, Ea. Carl Robert Jakobson muutuvas ajas. Tallinn, 1987
 • Jansen, Ea. Vaateid eesti rahvusluse sünniaegadesse. Tartu, 2004
 • Johan Eichfeld : personaalnimestik. Tallinn, 1983
 • Johann Philipp von Roth. Tartu, 2000
 • Johansen, Paul. Kaugete aegade sära. Tartu, 2005
 • Joosep Saat: personaalnimestik. Tallinn, 1991
 • Jürgenstein, Anton. Minu mälestused. I–II. Tallinn, 2011
 • Jüri Vilms mälestustes. Tartu, 1998
 • Jürjo, Indrek. Liivimaa valgustaja August Wilhelm Hupel 1737-1819. Tallinn, 2004
 • Kaavere, Vello. Baer : [elu ja tegevus]. Tartu, 1992
 • Kaavere, Vello. Die Nachkommen von Karl Ernst von Baer. Tartu, 1990
 • Kalda, Maie. Jaan Kärner kirjanduskriitikuna (1920-1940). Tallinn, 1964
 • Kalju Lepik : bibliograafia. Tallinn, 2000
 • Kalm, Alfred. Eesti ärimees aegade tuules. Alfred Kalm : tagasivaated. Päevaraamat 1940-46. Tallinn, 2002
 • Kalmet, Leo. Pool sajandit teatriteed. Tallinn, 1982
 • Kangilaski, Jaak. Kunstist, Eestist ja eesti kunstist. Tartu, 2000
 • Kant, Edgar. Linnad ja maastikud. Tartu, 1999
 • Kaplinski, Jaan. Kõik on ime. Tartu, 2004
 • Karksi kihelkond. Koostanud Enno Piir. (Sakalamaa ei unusta, 10). Viljandi, 1997
 • Karl Leichter : personaalnimestik. Tallinn, 1992
 • Karl Orviku : personaalnimestik. Tallinn, 1980
 • Kasak, Elias. Mälestusi IV-VI. Tallinn, 2011
 • Kelk, Helli. Elu on lugu. Tartu, 2008
 • Keres, Harald. Sajandi seiklused. Tartu, 2009
 • Keres, Paul. Igavene tuli. Tartu, 2006
 • Kermik, Heino. Jaan Jaago : heitlused matil ja eluteel : dokumentaaljutustus. Tallinn, 1990
 • Kes on kes ja mis on mis eesti lastekirjanduses. Tallinn, 1987
 • Kevvai, Lia. Moemees : mälestusi Ruts Baumannist. Tartu, 1999
 • Kiik, Heino; Kiik, Heino; Kiik, Heino. Nimede register. Tallinn, 1996
 • Kiik, Heino. "Jaapanlanna" kirjutamine. Tallinn, 1993
 • Kiik, Heino. "Kupra" lõhenemine. Tallinn, 1992
 • Kiik, Heino. "Maria" saamine. Tallinn, 1993
 • Kiik, Heino. Aasta 1979. Tallinn, 1992
 • Kiik, Heino. Aasta 1988. Tallinn, 1990
 • Kiik, Heino. Aaste 1985. Tallinn, 1992
 • Kiik, Heino. Eluromaan. Tallinn, 1994
 • Kiik, Heino. Fataalne optimist. Tallinn, 1995
 • Kiik, Heino. Julgeolekust (KGB). Tallinn, 2006
 • Kiik, Heino. Kirjanike elamu. Tallinn, 1993
 • Kiik, Heino. Murrang. Tallinn, 1995
 • Kiik, Heino. Organid. Tallinn, 1994
 • Kiik, Heino. Padrik. Tallinn, 1994
 • Kiik, Heino. Rekord. Register. Tallinn, 1996
 • Kiik, Heino. Romaani sulatamine. Tallinn, 1994
 • Kiik, Heino. Stipendium. Tallinn, 1994
 • Kingissepp, Viktor. Teosed. 1. kd. (1906-1916) Tallinn, 1987
 • Kingissepp, Viktor. Teosed. 2. kd. (1917-1918). Tallinn, 1988
 • Kirme, Kaalu. Kolm paradiisi. Tartu, 2006
 • Kitzberg, August. Ühe vana tuuletallaja noorpõlve mälestused. I-II. Tallinn, 2010
 • Klement, Feodor. Templid teaduse teedel. Tallinn, 1983
 • Kolga-Jaani kihelkond. Koostanud Enno Piir. (Sakalamaa ei unusta, 9). Viljandi, 1997
 • Konik, Konstantin. Vaba maa. Tartu, 2004
 • Koolile pühendatud elu : Johannes Käis 1885-1950. Tallinn, 1985
 • Kordes, Rein. Eesti emigrantide saatusaastad. 1. osa. Tallinn, 1974
 • Kordes, Rein. Eesti emigrantide saatusaastad. 2. osa. Tallinn, 1978
 • Kordes, Rein. Eesti emigrantide saatusaastad. 3. osa. Tallinn, 1980
 • Krinal, Valner; Karma, Otto; Ligi, Herbert; Sauks, Feliks. Eesti NSV majandusajalugu : kõrgkooliõpik kaubandusökonoomika, majandusküberneetika, rahanduse ja krediidi, raamatupidamise ning tööstuse planeerimise erialal. Tallinn, 1979
 • Kroll, Kaljo. Kohvrist kohvrisse. Tallinn, 1991
 • Kross, Eerik-Niiles. Vabaduse väravad. Tartu, 2007
 • Kross, Jaan. Kallid kaasteelised. II. Tallinn, 2008
 • Kross, Jaan. Kallid kaasteelised. Tallinn, 2010
 • Krusten, Pedro. Kaugelviibija käekõrval. Tartu, 2006
 • Kruus, Hans. Eesti küsimus. Tartu, 2005
 • Kruus, Oskar. Kirjanik Raimond Kolk. Tallinn, 1995
 • Kull, Aivar. Kulli pilk. Tartu, 2005
 • Kull, Aivar. Oskar Luts : pildikesi kirjanikupõlvest. Tartu, 2007
 • Kull, Ferdinand. Mässumehi ja boheemlasi: Mälestusi 1905.a. revolutsionääridest, vanglatest ja Pariisi Eesti kunstiboheemkonnast; Esimesi Eesti diplomaate: Mälestusi Eesti välisdelegatsiooni tegevusest 1918. aastal. Tallinn, 2010
 • Kulmar, Tarmo. Tõsilood muinasrahvastest. Tartu, 2007
 • Kures, Voldemar. Seitsme lukuga suletud raamat. I köide. Tartu, 2006
 • Kures, Voldemar. Seitsme lukuga suletud raamat. III köide. Tartu, 2007
 • Kures, Voldemar. Seitsme lukuga suletud raamat. IV köide. Tartu, 2008
 • Kurs, Ott. Rajamaade rahvaid. Tartu, 2006
 • Kuuli, Olaf. Internatsionaalsel võitluspostil. Tallinn, 1969
 • Kuusik, Edgar-Johan. Mälestusi ja mõtisklusi I–V. Tallinn, 2011
 • Kõiv, Madis. Luhta-minek. Tartu, 2005
 • Kõivupuu, Marju. 101 Eesti pühapaika. Tallinn, 2011
 • Kõpp, Johan. Mälestuste radadel 1, Kodu ja kool; Mäestuste radadel 2, Tartus, 1896-1906; Mälestuste radadel 3; Mälestuste radadel 4, Laiuse õpetaja. Tallinn, 2010
 • Kõpu kihelkond. Koostanud Enno Piir. (Sakalamaa ei unusta, 2). Viljandi, 1993
 • Kõrvits, Harri. Eduard Soermus: der Rote Geiger : eine Monographie. Leipzig, 1978
 • Kõverjalg, Ants. Valikud elus. Esimene raamat, Surmaväljad. Tartu, 2006
 • Kõverjalg, Ants. Valikud elus. Kolmas raamat, Mõtteid lõpusirgel. Tartu, 2006
 • Kõverjalg, Ants. Valikud elus. Neljas raamat, Inimsuhete tugitalad pedagoogi pilgu läbi. Tartu, 2006
 • Kõverjalg, Ants. Valikud elus. Teine raamat, Punane labürint. Tartu, 2006
 • Käärmann, Alfred. Surmavaenlase vastu : Eesti lõunapiiri metsavenna mälestusi. Tartu, 1999
 • Laarman, Märt. Mina kõnelen kunstist. Tartu, 1998
 • Lahi, Riho. Kohtumised. Tallinn, 1988
 • Lange, Anne. Ants Oras. Tartu, 2004
 • Laretei, Käbi. Peotäis mulda, lapike maad. Tallinn, 2010
 • Laurits, Kaido. Saksa kultuuromavalitsus. Tallinn, 2008
 • Lehiste, Ilse. Keel kirjanduses. Tartu, 2000
 • Leht, Kalju. Aadu Hint : lühimonograafia. Tallinn, 1975
 • Lender, Elfriede. Minu lastele. Tallinn, 2010
 • Lepassalu, Virkko. Süümepiinadeta. Tallinn, 2005
 • Lepassalu, Virkko. Valusalt valge: Türi topeltmõrva põhjused ja tagamaad. Muraste, 2007
 • Lepik, Ülo. Tartu Ülikool minu elus. Tartu, 1998
 • Lepp, Marta. 1905. aasta romantika: Mälestused I; 1905 aasta järellained: Mälestused II; Mälestused: 1905. aasta lõppvaatus. III. Tallinn, 2010
 • Lillemäe, Vambola. Otto Rästas. Tallinn, 1976
 • Linde, Bernhard. A. H. Tammsaare oma elu tões ja õiguses. Tartu, 2007
 • Loorits, Oskar. Meie, eestlased. Tartu, 2000
 • Luts, Alfred. Heitluste keerises II. Stockholm, 1976
 • Luts, Oskar. Ladina köök, Kuningakübar. Tallinn, 2010
 • Lõuna-Eesti tegelaste biograafiad. Pärnu, 1938
 • Lään, Vello. Kes on kes? Kes on kus? : kaugete maade eestlased : lühielulood. Tallinn, 2011
 • Lüdig, Mihkel. Mälestused. Tallinn, 1969
 • Maakondlikud suurmehed : Põhja-Eesti kultuurlugu ja tegelased. Tartu, 1937
 • Madissoo, Voldemar. Nii nagu see oli. 2. osa. Tartu, 2002
 • Maim, Nikolai. Mundoloogia. Tartu, 2008
 • Marcus Tullius Cicero. Kohustustest. Tartu, 2007
 • Maripuu Meelis. Omavalitsuseta omavalitsused. Halduskorraldus Eestis Saksa okupatsiooni ajal 1941-1944. Tartu, 2012
 • Masing, Uku. Keelest ja meelest. Tartu, 2004
 • Masing, Uku. Meil on lootust. Tartu, 2009
 • Masing, Uku. Uskuda, elada. Tartu, 2006
 • Mathiesen, Andres. Metsa mõte. Tartu, 2004
 • Matjus, Ülo. Kõrb kasvab. Tartu, 2003
 • Mees, keda ei murtud : raamat Erik Udamist. Tartu, 2001
 • Mengel, Hamilkar. Suurim armastus. [I]. New York, 1960
 • Mengel, Hamilkar. Suurim armastus. II. New York, 1961
 • Mengel, Hamilkar. Suurim armastus. III. New York, 1962
 • Mengel, Hamilkar. Suurim armastus. IV. New York, 1963
 • Menning, Karl. Teatritegu. Tartu, 2008
 • Merelaid, Harald. Teekond läände. Stockholm, 1970
 • Meri, Hindrek. Tagasivaateid veerevast vagunist. Tallinn, 2010
 • Meri, Lennart. Poliitiline testament. Tartu, 2007
 • Meri, Lennart. Riigimured. Tartu, 2001
 • Merila-Lattik, Helbe. Eesti arstid 1940-1960. Tallinn, 2000
 • Metsanurk, Mait. Mälestused. Tartu, 2005
 • Mihkla, Karl. Eduard Vilde elu ja looming. Tallinn, 1972
 • Mihkla, Karl. Lydia Koidula elu ja looming. Tallinn, 1965
 • Miljutina, Tamara. Inimesed minu elus. Tallinn, 2010
 • Mises, Ludwig von. Liberalism. Tartu, 2007
 • Mohrfeldt, Aleksander. Jakob Hurda elu ja töö. Tartu, 2007
 • Moosberg, Hilda. Neevalinnast Emajõelinna : mälestusi. Tallinn, 1989
 • Mothander, Carl. Rootsi kuninga valge laev: Seiklusrikas mäng rannarootslastega. Tallinn, 2011
 • Muru, Karl. Betti Alver : elu ja loomingu lugu. Tartu, 2003
 • Mägi, Arvo. Mis meelde on jäänud : episoode ja meeleolusid. Tartu, 2001
 • Mälestusi ja dokumente J. Anveldist. Tallinn, 1965
 • Mälestusi Juhan Sütistest. Tallinn, 1985
 • Mälestusi Oskar Lutsust. Tallinn, 1966
 • Mälestusi Paul Keresest. Koostanud M. Rõtova. Tallinn, 1983
 • Männik, Maris. Tuudur Vettik. Tallinn, 1990
 • Möldre, Mari. Eesriie avaneb. Tallinn, 2010
 • Nahkur, Toivo. Vestlus Bruno Lukiga. Tallinn, 1989
 • Neuman, Leonhard. Kõrge vaim on meie vari. Tartu, 2005
 • Neumann, Wilhelm. Baltische Maler und Bildhauer des XIX Jahrhunderts. Riia, 1902
 • Niinivaara, Eeva. Ikka paistab seesama päike: elu mu noorusaja Eestis ja Soomes. Tallinn, 1994
 • Nirk, Endel. Kreutzwald ja eesti rahvusliku kirjanduse algus. Tallinn, 1968
 • Nivanka, Erika. Soome lahe kahel kaldal. Tallinn, 2010
 • Normet, Dagmar. Avanevad uksed, …ainult võti taskus. Tallinn, 2010
 • Normet, Leo. Sibeliuse kaudu maailma. Tartu, 2004
 • Nutt, Mart. Nüüdis-Eesti ja poliitilised süsteemid. Tartu, 2008
 • Ole, Eduard. Suurel maanteel I-II. Tallinn, 2010
 • Olesk, Peeter. Filoloogia tõeline tähendus. Tartu, 2008
 • Oras, Ants. Ilus, haljas. Luulekool. III. Tartu, 2007
 • Oras, Ants. Luulekool. I. Tartu, 2003
 • Oras, Ants. Luulekool. II. Tartu, 2004
 • Paistu kihelkond. 1. osa. Koostanud Enno Piir. (Sakalamaa ei unusta, 3/1). Viljandi, 1994
 • Paistu kihelkond. 2. osa. Koostanud Enno Piir. (Sakalamaa ei unusta, 3/2). Viljandi, 1994
 • Palgi, Daniel. Murduvas maailmas: Mälestusi I-III. Tallinn, 2010
 • Parek, Elsbet. Mälestusi aastaist 1939-1944 Pärnus. Tartu, 2000
 • Paul Haavaoks : personaalnimestik. Tallinn, 1984
 • Paul, Toomas. Kirik keset küla. Tartu, 2003
 • Piip, Ants. Õiguse jõud. Tartu, 2007
 • Pilistvere kihelkond. Koostanud Enno Piir. (Sakalamaa ei unusta, 7). Viljandi, 1996
 • Pinn, Voldemar. Kahe mehe saatus. Haapsalu, 1994
 • Pinn, Voldemar. Kes oli Nikolai Karotamm? : kultuuritragöödia jälgedes
 • Pinn, Voldemar. Kes oli Nikolai Karotamm?. 2, Langi Kolla kroonika. Pärnu, 1997
 • Pinn, Voldemar. Kolonel Alfons Rebane : raamat mehest, kes sai Rüütliristi tammelehtedega sõja viimasel päeval. Haapsalu, 1997
 • Pinn, Voldemar. Rüütliristi-kandja Harald Nugiseks. Haapsalu, 1995
 • Pinn, Voldemar. Sinimägede sangar : Rüütliristi-kandja major Paul Maitla. Haapsalu, 1998
 • Pinna, Paul. Minu eluteater ja teatrielu 1884-1944. Tallinn, 2010
 • Pitka, Johan. Minu mälestused. I-III; Orkaanis ja d˛unglis: (Minu mälestused). IV. Tallinn, 2010
 • Plotnik, Ellen. Hans Pöögelmann. 2 : elu ja tegevus 1919-1938. Tallinn, 1975
 • Postimees 1857-1907. Tartu, 1909
 • Prants, Hindrik. Minu elukäik: Mälestusi ja pärimusi. Tallinn, 2010
 • Professor Endel Varepi trükitööd : [personaalbibliograafia]. Tartu, 1995
 • Professor Hans Trassi trükitööde nimestik. Tartu, 1988
 • Professor Heinard Sillastu biobibliograafia. Tartu, 1988. (Kaasautorite loend)
 • Professor Juhan Aul : kirjanduse nimestik 1919-1997. Tartu, 1997
 • Professor Kaarel Kirde (1892-1953) : kirjanduse nimestik. Tartu, 1992
 • Pšenitšnikov, Boriss. Ja ööst sai hommik. Tallinn, 1981
 • Puhvel, Heino. A. H. Tammsaare elu ja loomingu varasem periood (1878-1922). Tallinn, 1966
 • Puhvel, Jaan. Võõraile võõrsil. Tartu, 2007
 • Punane terror. Stockholm, 1996
 • Pusta, Kaarel Robert. Kehra metsast maailma. 1. vihik: Mälestusi; Saadiku päevik. I; Kirjad kinnisest majast. Tallinn, 2010
 • Pusta, Kaarel Robert. Kontrastide aastasada. Tartu, 2000
 • Pusta, Kaarel Robert. Saadiku päevik. Tallinn, 1992
 • Põld, Peeter. Lastest tuntakse meid. Tartu, 2006
 • Põld, Peeter. Valitud tööd. I. Tartu, 1993
 • Põld, Peeter. Valitud tööd. II. Tartu, 1993
 • Põldroos, Priit. Teel enda ellu : mälestusi. Tallinn, 1985
 • Põltsamaa kihelkond. Koostanud Enno Piir. (Sakalamaa ei unusta, 8). Viljandi, 1996
 • Pärnik, Ylo M. Dr. Georg Julius von Schultz (Dr. Bertram). Tartu, 2006
 • Pärnumaa tegelaste biograafiad. Pärnu, 1937
 • Päts, Konstantin. Eesti riik I. Tartu, 1999
 • Päts, Konstantin. Eesti riik II. Tartu, 2001
 • Pöögelmann, Hans. Valitud teosed. 1. kd. Tallinn, 1974
 • Pöögelmann, Hans. Valitud teosed. 2. kd. Tallinn, 1975
 • Pöögelmann, Hans. Valitud teosed. 3. kd. Tallinn, 1976
 • Raag, Arno. Kõuepilvede saatel: Mälestusi (1921-1939); Saatuslikus kolmnurgas: Mälestusi 1939-1944; Läbi varemete: Mälestusi 1944-1949. Tallinn, 2010
 • Raamot, Ilmar. Mälestused. II. Stockholm, 1991
 • Raamot, Mari. Minu mälestused I-II. Tallinn, 2010
 • Raud, Märt. Alasi ja vasarate vahel : koolinõuniku mälestusi. Stockholm, 1966
 • Rei, August. Mälestusi tormiselt teelt. Tallinn, 2010
 • Reiman, Villem. Mis meist saab? Tartu, 2008
 • Reinholm, Joosep. Vanglakirjad 1949-1954. Tartu, 2002
 • Riigikogu IX koosseis : 101 lühielulugu
 • Rinne, Artur. Kui ma olin väiksekene; Laulud ja aastad; Ja kägu kukub raal…. Tallinn, 2010
 • Roolaht, Andrus. Nii see oli ... : kroonika ühest unustuseliiva maetud ajastust. Tallinn, 1990
 • Roos, Jaan. Läbi punase öö. 1. osa. Tartu, 1997
 • Roos, Jaan. Läbi punase öö. III, 1948. ja 1949. aasta päevik. Lisa: 1944. aasta lõpp. Tartu, 2001
 • Roos, Jaan. Läbi punase öö. IV, 1951. ja 1952. aasta päevik. Tartu, 2004
 • Rosenthal, Heinrich. Eesti rahva kultuuripüüdluse ühe inimpõlve vältel. Tartu, 2004
 • Rosenthal, Heinrich. Eesti rahva kultuuripüüdlused ühe inimpõlve vältel: Mälestusi aastatest 1869-1900. Tallinn, 2010
 • Ross, Heinrich. Ei vabadust saa taevaväega : mälestusi. Tallinn, 1986
 • Ross, Heinrich. Süüta süüdlased : mälestusi aastaist 1930-1956. Tallinn, 1990
 • Ränk, Gustav. Müüt ja ajalugu. Tartu, 2000
 • Ränk, Gustav. Sest ümmargusest maailmast; Laiemasse maailma. Tallinn, 2010
 • Rütli, Oskar. Oskar Rütli mälestusi: Ühe eesti sugupõlve tööst ja võitlusest (1871-1949). Tallinn, 2010
 • Saarsen, Karin. Eesriie tõusis siiski. Tallinn, 2000
 • Saatusekaaslased. Eesti noored vabadusvõitluses 1944-1954
 • Salum, Ants. Raiusin kõik raamatusse [I]. Tartu, 2005
 • Salum, Ants. Raiusin kõik raamatusse II. Tartu, 2006
 • Salumaa, Elmar. Evangeelium ja eetos. Tartu, 2008
 • Salumaa, Elmar. Tiib pandud aastaile õlale. Tallinn, 2010
 • Sanden, Einar. Mitme näo ja nimega : [mälestusi Juhan Tuldava elust]. Cardiff, 1978
 • Sarja "Eesti mälu" (2010-2011) koondregister
 • Schultz-Bertram, Julius Georg von. Balti idealisti kirjad emale. Tartu, 2004
 • Siirak, Erna. Johannes Semper. Tallinn, 1969
 • Stackelberg, Eduard von. Ühe baltlase võitlustee: Püüdlused, võidud ja kaotused. Tallinn, 2010
 • Stein-Anvelt, Alice. Valguses ja varjus : unustamatuid inimesi ja sündmusi. Tallinn, 1998
 • Suits, Gustav. Eesti kirjanduslugu. Tartu, 1999
 • Susi, Arnold. Võõrsil vastu tahtmist. Mälestusi vangiajast ja laagripõlvest. Tallinn, 2011
 • Suure-Jaani kihelkond. Koostanud Enno Piir. (Sakalamaa ei unusta, 6). Viljandi, 1996
 • Sõna, mõte, inimene : A. H. Tammsaare 100. juubelile pühendatud lühiuurimusi. Tallinn, 1997
 • Säärits, Ello. Anna Haava. Tartu, 2007
 • Tallinna kodanikeraamat 1786-1796. Koostanud Csaba János Kenéz. Tallinn, 2006
 • Talts, Leida. Arnold Sikkel. Tallinn, 1976
 • Talve, Ilmar . Vanem ja noorem Eesti. Tartu, 2008
 • Talvet, Jüri. Tõrjumatu äär. Tartu, 2005
 • Tambek, Elmar. Tõus ja mõõn. 1. raamat: Mälestusi kodumaalt; Tõus ja mõõn. 2. raamat: Kaks okupatsiooni. Mälestusi kodumaalt. Tallinn, 2010
 • Tammelo, Ilmar. Õiglus ja hool. Tartu, 2006
 • Tarand, Andres. Kiri ei põle ära: Päevaraamat 1980 -.... Tallinn, 2010
 • Tarand, Andres. Mitte ainult hõlmikpuu. Tartu, 2004
 • Tarand, Mari. Ajapildi sees : lapsepõlv Juhaniga. Tartu, 2008
 • Tarkpea, Erich. Mälestused. Tallinn, 1983
 • Tarvastu kihelkond. Koostanud Enno Piir. (Sakalamaa ei unusta, 4). Viljandi, 1995
 • Tennmann, Eduard. Varjatud varandus. Tartu, 1999
 • Tomingas, William. Mälestused. Tallinn, 2010
 • Tonts, Ülo. Klassikuks kodust kaugel. Tartu, 2006
 • Tonts, Ülo. Pedro Krusten : Elu ja loomingu lugu. Tartu, 2007
 • Tonts, Ülo. Rudolf Sirge : lühimonograafia. Tallinn, 1974
 • Tonts, Ülo. Valev Uibopuu. Elu ja loomingu lugu. Tartu, 2004
 • Topman, August. Mälestused. Tallinn, 1972
 • Torjus, Aleksander. Sina ei pea mitte imestama. Tallinn, 2011
 • Tormis, Lea. Teatrimälu. Tartu, 2006
 • Torop, Peeter. Kultuurimärgid. Tartu, 1999
 • Trass, Hans. Üksi ja ühes: mnemograafia. Tartu, 2002
 • Tubin, Eduard. Rändavate vete ääres. Tartu, 2003
 • Tuglas, Friedebert. Noorusmälestused; Esimene välisreis: Pagulasmälestusi Prantsusmaalt ja Itaaliast 1909–1910. Tallinn, 2011
 • Tõnson, Helga. Georg Ots. Tallinn, 1976
 • Tõnson, Helga. Hendrik Krumm. Tallinn, 1984
 • Udam, Haljand. Orienditeekond. Tartu, 2001
 • Ullo Toomi : kaerajaanist tantsupeoni. Tallinn, 1983
 • Uluots, Jüri. Seaduse sünd. Tartu, 2004
 • Umsiedlung 60 : Baltisakslaste organiseeritud lahkumine Eestist : 24.novembril 1999 Tallinna Linnaarhiivis toimunud konverentsi ettekanded
 • Unt, Mati. Theatrum mundi. Tartu, 2004
 • Uustalu, Evald. Tagurpidi sõudes. Stockholm, 1982
 • Vaateid Vilde elusse : lühiuurimusi Eduard Vilde 100 aasta sünnipäeva puhul. Tallinn, 1965
 • Vabaduse eest : Soomepoiste lühielulood. Tallinn, 1997
 • Vahing, Vaino. E me ipso. Tallinn, 1990
 • Vahing, Vaino. Vaimuhaiguse müüt. Tartu, 2005
 • Vahtre, Lauri. Meenutusi kadunud maailmast ehk keskkoolist, ülikoolist, matkadest, malevast, väljakaevamistest ja muust aastail 1975-1984. Tallinn, 2010
 • Vaska, Lauri. Euroopa südames. Tallinn, 2004
 • Veedam, Voldemar. Lurich Ameerikas : Hackenschmidti jälgedes, Abergi varjus. Toronto, 1981
 • Veem, Konrad. Eesti vaba rahvakirik : dokumentatsioon ja leksikon. Stockholm, 1990
 • Veem, Konrad. Eesti vaba rahvakirik : dokumentatsioon ja leksikon. Stockholm, 1990 [elulood]
 • Vend, Johannes. Rahutu rahuaeg : sõjakeerisest koduradadele. Tallinn, 1983
 • Verner Kikas : publikatsioonid ja käsikirjad. Tallinn, 1987
 • Veski, Johannes Voldemar. Mälestuste raamat. Tallinn, 1974
 • Viires, Ants. Kultuur ja traditsioon. Tartu, 2001
 • Viktor Maamägi : personaalnimestik. Tallinn, 1987
 • Viljandi kihelkond. Koostanud Enno Piir. (Sakalamaa ei unusta, 5). Viljandi, 1995
 • Viljandi linn. Koostanud Enno Piir. (Sakalamaa ei unusta, 11). Viljandi, 1997
 • Villako, Kaljo. Ajarännak. Teine osa. Mälestused 1944. aasta sügisest kuni tänapäevani. Tartu, 2001
 • Vinkel, Aarne. August Mälk. Tartu, 1993
 • Vinkel, Aarne. Martin Körber : elutee ja -töö. Tallinn, 1994
 • Viru, Atko-Meeme. Eluhelgus ja ajavarjud. Tartu, 2006
 • Visnapuu, Henrik. Päike ja jõgi: Mälestusi noorusmaalt. Tallinn, 2010
 • Vladimir Beekman : personaalnimestik. Tallinn, 1991
 • Välis-Eesti tegelased. Tallinn, 1939
 • Warma, Aleksander. Diplomaadi kroonika: Ülestähendusi ja dokumente aastatest 1938-44. Tallinn, 2010
 • Wille, Hermann Heinz. Auto minevik ja tänapäev. Tallinn, 1981
 • Wittgenstein, Ludwig. Filosoofilised uurimused. Tartu, 2005
 • Wuolijoki, Hella. Ülikooliaastad Helsingis : 1904-1908. Tallinn, 1996
 • Õigusteaduse doktori, professor Ilmar Rebase tööde personaalnimestik. Tartu, 1987
 • Öpik, Ernst. Meie kosmiline saatus. Tartu, 2004

Andmebaasid, kogumikud ja muud

Kui link ei tööta, palume sellest meile teatada!

nimed@nimed.ee | tel: +372 5288329, +372 7420882 | Tiigi 10-51, 51003 Tartu