nimed@nimed.ee | mtü eesti isikulooline indeks

Hinnainfo

Mida rohkem punkte korraga osta, seda vähem üks punkt maksab.

punktidhindühe punkti hind
51.00 €0.20 €
202.40 €0.12 €
505.00 €0.10 €
1008.00 €0.08 €
20014.00 €0.07 €
40020.00 €0.05 €

Kui soovite osta veel rohkem punkte korraga (nt asutusele ühiseks kasutamiseks), siis palume võtta meiega ühendust (nimed@nimed.ee) ning lepime kokku Teile soodsas tasus.

Hetkel on pangalingi kaudu võimalik punkte osta Swedbanki, SEB panga, Nordea panga ja PayPali kaudu tasudes. Edaspidi võivad lisanduda veel mõne panga kaudu tasumise võimalused. Sinnani on teiste pankade kaudu võimalik punkte osta tavalise ülekandega (vt siia kuidas seda teha).

MTÜ Eesti Isikulooline Indeks on isemajandav asutus, mille sissetulekud on annetused, projektitoetused ning peamiselt andmebaasi kasutamise tasu. Kasutustasu eest on võimalik projekti edasi arendada, eelkõige lisada sinna uusi andmeid. Andmebaasi kasutamise tasusid on kolme liiki: kirje vaatamise tasu, andmekogu/raamatu väljavõtte tellimise tasu ning teiste kasutajatega kokku viimise tasu.

Kirje vaatamise tasu oleneb ühelt poolt andmete rohkusest viite taga ning teiselt poolt andmete tekkimise kuludest. Mõni viide võib viia vaid inimese mainimiseni mõnes nimekirjas (näiteks organisatsiooni liikmete nimekirjas), teine võib aga viia tema elulookirjelduse ja fotoni. Mida rohkem andmeid seal leidub, seda kallim viite ostmine on. Siiski alati ei ole võimalik neid ühtlaselt hinnata, ka näiteks ühes raamatus või andmekogus võib olla ühe inimese kohta rohkem, teise kohta aga vähem andmeid, hind on siiski ühe andmekogu viidetel kõigil üks. Seotud isikute hind sõltub allikast, kuid ei ületa ühte punkti.

Andmete tekkimise kulud on samuti väga erinevad. Suur osa andmetest on EILI oma vahenditest tekitatud (indekseeritud raamatud, skannitud nimeregistrid, koostatud andmebaasid), nende saamiseks on läinud tööjõukulusid, mistõttu on kirje ostmine kallim. Osa algandmeid on saadud tasuta (genealoogilised andmebaasid, muud elektroonilised andmebaasid), kuid nende indeksisse liitmiseks ette valmistamise kulude katmiseks ning kogu indeksi ülalpidamiseks on samuti vajalik kirje vaatamine tasustada.

Teiste kasutajatega kokku viimise tasu on EILI tegevuse tulemusena loodud teabe vahendamise eest. Sellega on võimalik indeksil uusi andmekogusid luua ning neid kasutajateni tuua.

nimed@nimed.ee | tel: +372 5288329, +372 7420882 | Tiigi 10-51, 51003 Tartu