nimed@nimed.ee | mtü eesti isikulooline indeks

Korduma Kippuvad Küsimused

 1. Mis andmed EILIs olemas on?
 2. Mis on uutest nimedest teatamine?
 3. Miks osad isanimed on näha tasuta?
 4. Miks on mõned kirjed märgitud kui "Tasuta"?
 5. Miks on mõned veebis vabalt leiduvad andmed tasulised?
 6. Kuidas pakkuda oma andmeid liitmiseks meie andmebaasiga? Kuidas nende eest tasutakse?
 7. Kuidas leida mind huvitavate inimeste kohta rohkem teavet?
 8. Kas ei saaks lisada andmebaasi iga inimese kohta tema sünniaja ja koha?
 9. Kaua ostetud punktid kehtivad?
 10. Millal jõuavad ostetud punktid minu kontole?
 11. Kuidas ma saan olla kindel, et ma ei klikka kusagil, mille eest ma ei soovi punkte maksta?
 12. Kust võin saada minu sugulaste kohta rohkem andmeid, mida EILIs ei ole?

 1. Mis andmed EILIs olemas on?
  EILIs on andmeid trükitud raamatutest, millel on nimeregistrid, samuti raamatutest, millele oleme ise nimeregistrid koostanud. See töö jätkub pidevalt. Andmebaasidest on mitmeid originaalandmebaase (näiteks surmaaktide andmebaasid), samuti arhiivimaterjalide põhjal tehtud lühiandmebaase. Viitame ka osadele veebiandmebaasidele, et oleks võimalik ühest kohast andmeid otsida. Kõikide andmekogude nimekiri leidub siin.
 2. Mis on uutest nimedest teatamine?
  EILIsse lisatakse perioodiliselt (praeguse plaani järgi kord kuus) uusi andmeid. Kui tunnete huvi näiteks perekonnanime Saareste kandjate vastu, lisate selle oma vastavasse nimekirja ja uutes EILIsse lisandunud andmetes see nimi esineb, tuleb Teile e-kirjaga vastav teade (ei sisalda viidet andmekogule, vaid ainult teatab, et selline teave lisandus).
 3. Miks osad isanimed on näha tasuta?
  Isanimi ja sünni- või tegevusaeg on näha tasuta, kui sama ees- ja perekonnanimega isikute kirjeid on EILIs üle 10 (isikuid võib olla vähem, kuna sama isiku eri andmed pole EILIs seotud). Sellistel kirjetel aga, mille nimepaare on andmebaasis rohkem kui 20, on lisaks tasuta näha veel ka sünni- või tegevuskoht. Kui peale perekonnanime on vaid eesnime esitäht, on need kriteeriumid vastavalt 5 ja 10. Kõige populaarsem nimi on praeguse seisuga Jaan Tamm, kellenimelistele on EILIs juba ligi paarsada viidet, sellele lisaks veel kümned viited J. Tammele.
 4. Miks on mõned kirjed märgitud kui "Tasuta"?
  Mõned andmeallikad, mida oleme oma andmebaasi koostamisel kasutanud, on avalikult kättesaadavad. Neis, kus me pole ise pidanud kuigi palju aega investeerima andmete lisamiseks, on ka meil need andmed tasuta.
 5. Miks on mõned veebis vabalt leiduvad andmed tasulised?

  Kuna EILI eesmärk on saada andmebaasiks, kust ühe esimese kohana hakatakse kellegi isikuandmeid otsima, siis hõlmab EILI ka andmeid, mis on veebis vabalt kättesaadavad ning osad ka sellised, mis on veebiotsinguga leitavad. Sellest hoolimata pole meil alati võimalik selliste allikate andmeid pakkuda tasuta, sest sõltuvalt andmebaasist võib viidete tekitamine olla aeganõudev. Näiteks tuleb andmete saamiseks teha mitmeid päringuid, avada eri nimekujud, sageli parandada vead jne.

  Veebiandmete puhul on andmeliigis kirjas, et tegu on veebist saadud andmetega, mida võib kogenum kasutaja ka ise ning tasuta leida. EILI andmebaasis asumisel on ka mitmeid eeliseid: arendame pidevalt oma otsimootorit, mille abil saab kasutaja leida ka valesti kirjutatud nimesid.

 6. Kuidas pakkuda oma andmeid liitmiseks meie andmebaasiga? Kuidas nende eest tasutakse?

  Oma andmebaasis olevate isikunimete liitmiseks peaks andmetest leiduma vähemalt isiku ees- ja perekonnanimi, kindlasti on andmete vastu suurem huvi, kui neil on kirjas ka sünniaeg ning sünnikoht või mingi elukoht. Oma andmete pakkumisega EILIsse peaksite olema valmis selleks, et isik, kes andmete vastu huvi tunneb, võtab Teiega e-kirja teel ühendust, st andmebaas viitab Teie andmebaasile ja kontaktandmetele. Teie andmekogust vaadatud nimede eest arvestame tasu kord kvartalis ning kanname Teie kontole vastavalt kokkuleppele tasuta punkte üle.

  Täpsemalt sellest, millised peavad andmed olema ning kuidas nende eest tasutakse, saab lugeda siit.

 7. Kuidas leida mind huvitavate inimeste kohta rohkem teavet?
  EILI pakub vaid viiteid algmaterjalidele. Andmed täienevad pidevalt, kuid kindlasti on tulemuslikum konkreetse isiku kohta andmeid süsteemselt arhiividest, muuseumidest ja raamatukogudest otsida. Sellist teenust pakub Eesti Isikuloo Keskus.
 8. Kas ei saaks lisada andmebaasi iga inimese kohta tema sünniaja ja koha?
  EILI kajastab neid andmeid, mis on algallikas kirjas. Suur osa andmeid on andmekogudest, kus ei kajastugi inimese sünniaeg ega -koht. Et aidata inimesi tuvastada, oleme igale elektroonilisest andmebaasist saadud kirjele lisanud tegevusaja, et saaks teada, millal inimene elus oli ning tegevuskoha, et saaks teda kuidagi geograafiliselt "paigutada". Palju andmeid on aga pärit trükitud raamatute nimeregistritest, kus ongi kirjas vaid isiku nimi. Sageli (enamasti) ei kajastu ka raamatu sisus isiku sünniaeg, kui keegi teda näiteks möödaminnes oma mälestustes maininud kui naabrit, klassikaaslast, tuttavat vmt. Meil pole võimalik teha uurimistööd, et kõikidele tuhandetes raamatutes mainitud miljonitele isikutele sünniajad juurde otsida. Samal põhjusel on ka kergemini tuvastatavate isikute, kellel on täpne sünniaeg ja -koht kirjas, kirjed kallimad kui raskemini tuvastatavate omad (kellest on teada ainult nimi).
 9. Kaua ostetud punktid kehtivad?
  Punktid kehtivad tähtajatult.
 10. Millal jõuavad ostetud punktid minu kontole?
  Punktid peaksid teie kontol olema sellest hetkest, mil saabute edukalt makselt tagasi meie keskkonda. On aga olnud juhuseid, kus punktid ei laekunud vaatamata sellele, et pangast naasti õigesti nupu "Tagasi kaupmehe juurde" (vms) kaudu. Sellistel juhtudel palume koheselt meie poole pöörduda e-kirja või kontaktivormi kaudu. Samal ajal proovime me muuta oma süsteemi selles osas töökindlamaks.
 11. Kuidas ma saan olla kindel, et ma ei klikka kusagil, mille eest ma ei soovi punkte maksta?
  Punktid võetakse teie kontolt vaid siis, kui klikkate hallil nupukesel, kus on kirjas punktide arv. Ühelgi lingil klikkamise eest ei võeta teilt punkte, samuti mitte ühegi andmebaasi või raamatu näidise vaatamise eest.
 12. Kust võin saada minu sugulaste kohta rohkem andmeid, mida EILIs ei ole?
  Arhiiviuuringuid (suguvõsauuringud, eluloouuringud) pakub Eesti Isikuloo Keskus, mis otsib andmeid kõikvõimalikest allikmaterjalidest Eestis elanud või Eestist pärit inimeste kohta. Samuti on võimalik ka ise suguvõsa uurida, selleks võib tutvuda tekstiga Millest alustada suguvõsa uurimist.
nimed@nimed.ee | tel: +372 5288329, +372 7420882 | Tiigi 10-51, 51003 Tartu