nimed@nimed.ee | mtü eesti isikulooline indeks

Projektist

Eestis kasvab pidevalt huvi ajaloo vastu, eriti perekonna- ja kohaajaloo ning elulugude vastu. Süstemaatiline elulugude uurimine algas Eestis 18. sajandi lõpul, mil koostati esimesed biograafialeksikonid literaatidest. Sellest ajast saadik on Eestis elanud inimeste kohta ilmunud sadu väljaandeid elulooliste andmetega. Aldo Kalsi koostatud teatmikus "Eestikeelne elulooline teatmekirjandus" (Tartu, 1990) on 364 nimetust selliseid väljaandeid. 1990. aastate algusest siiani on aga plahvatuslikult kasvanud elulooliste teatmike väljaandmine eesotsas Eesti Entsüklopeediakirjastusega.

Siiani ei ole koostatud üldist registrit sadades väljaannetes ilmunud elulugudest. Seetõttu tuleks vajaliku teabe leidmiseks läbi vaadata kümneid või isegi sadu teatmeteoseid. Tegemist on infoteaduse valdkonnaga, mis on erinevalt lääneriikidest Eestis veel vähe arenenud, kuid millega tegeldakse pidevalt. Näiteks on olemas online-andmebaas "Eestibiograafiline andmebaas ISIK", kuid selles on hetkel vaid 7000 isiku andmed. Mahukam on Baltischer Biographischer Index oma 107 565 isikuga, kuid see hõlmab ka Läti andmeid ning pole oma hinna tõttu hõlpsasti kasutatav, lisaks ei hõlma ta viimase 20 aasta publikatsioone.

Eesti Isikuloolise Indeksi algatajatel on juba olemas ligi miljoni viitega andmebaas kümnetes andmebaasides ja sadades raamatutes esinevatele isikuandmetele, sealhulgas on käsitsi koostatud enne 1940. aastat ilmunud biograafiliste teatmike registrid, viidates mitte ainult käsitletavale isikule, vaid tema isa, ema (sh neiupõlvenime), abikaasa (sh neiupõlvenime) ning laste nimedele, kuna suur osa nimetatud teatmikest hõlmavad ka vastavaid andmeid. Vaid ühe näitena võib esile tuua, et 1938.-1939. a "Eesti aadressraamatus" on 18 326 isikunime, kuid raamatul puudus seni isikunimede register, mis tegi raamatu seni isikulooliselt väga halvasti kasutatavaks. Eesti Isikuloolise Indeksi initsiaatorid on selle nüüd koostanud.

Eesti arhiivid on väga rikkalikud, kuid nendest andmete leidmine on tihti raskendatud puuduliku teatmestu tõttu. Eestis on aegade jooksul ilmunud tuhandeid trükiseid, mille nimeregistrites sisalduvad samuti miljonid nimed. Konkreetse nime huvilisel puudub aga võimalus leida otsitava nime leidumist nendes nimeregistrites ilma kuudepikkuse tööta. Eesti Isikulooline Indeks on alustanud nende andmete digiteerimist ning indeksisse lisamist, mis võimaldaks sellise päringu teha mõne sekundiga.

Kogu ülaltoodud andmestik on väga väärtuslik teabekogu ajaloolastele, koduloolastele, genealoogidele, kultuuriloolastele, ajakirjanikele ja kõigile teistele, kes sooviksid hõlpsasti leida nii üldisi kui ka üksikajalikke eluloolisi andmeid ja fotosid neid huvitavate konkreetsete inimeste kohta Eesti ajaloost.

2007. a jaanuaris on asutatud mittetulundusühing Eesti Isikulooline Indeks, mis on samanimelise andmebaasi hooldaja ja täiendaja. Huvilised saavad indeksit tasuta kasutada, saamaks teada, kas neid huvitavad andmed selles leiduvad. Andmete viite vaatamine on aga väikese tasu eest, mis võimaldab indeksit ülal pidada, pidevalt täiendada ning lisada sinna sadu tuhandeid uusi andmeid.

MTÜ Eesti Isikulooline Indeks tegevjuht on ajaloolane Fred Puss. Projekt on plaanitud aastatepikkusena ning pidevalt täienevana, avalikustamine toimus 12. septembril 2012.

Projekti on rahaliselt toetanud Eesti Kultuurkapital. Ideeliste toetajate hulka kuuluvad:

Oodatud on kõik koostööpakkumised – oma andmebaasis olevaid isikunimesid on igaühel võimalik pakkuda indeksisse liitmiseks ning soovi korral on selle eest võimalik saada ka osa nende andmete vaatamisest saadavast sissetulekust. Kirjutage nimed@nimed.ee.

nimed@nimed.ee | tel: +372 5288329, +372 7420882 | Tiigi 10-51, 51003 Tartu